Giỏ hàng

Công nghệ

Quy trình Công nghệ sản xuất vỏ bao

 - Nhập nhựa PP vào kho -> Xuất kho -> Chuyển vào sản xuất -> Đưa vào đầu nung qua đầu đùn -> Qua bể nước lạnh -> Qua lò ủ -> Qua trục kéo -> Máy quấn sợi FiL23 -> Tạo thành sợi (Cuộn sợi)

 - Cuộn sợi -> Qua máy dệt -> Mành dệt khổ 1050 mm

 - Mành dệt -> Máy tráng (ép nhựa và giấy) -> Vải tráng KP khổ 1035

 - Vải tráng -> Qua máy lồng (in mẫu mã bao) -> Lồng giấy Kraft vào trong -> Tạo thành ống bao đủ tiêu chuẩn

 - Ống bao đủ tiêu chuẩn qua gấp van -> May 2 đầu (băng nẹp và chỉ) -> Bao đủ tiêu chuẩn -> In giáp lai -> Đóng kiện