Giỏ hàng

Quá trình hình thành & phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

* Từ khi thành lập đến ngày 10/1997:

 Công ty cổ phần bao bì Bút Sơn tiền thân là Công ty bao bì xi măng Nam Hà ,được thành  lập theo quyết định số 173B/QĐ-UB ngày 18/06/1996 của UBND tỉnh Nam Hà (nay là tỉnh Nam Định).

- Giai đoạn này chủ yếu tập trung xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng và mua máy móc thiết bị, công nghệ phục vụ cho sản xuất sản phẩm .

- Hình thành bộ máy quản lý nhà máy và sắp xếp công nhân kỹ thuật cho các phân xưởng sản xuất.

- Tuyển dụng và đào tạo lao động địa phương cho các ngành nghề: Dệt, tráng màng, may…
* Từ 10/1997 đến 06/1998

- Tiếp tục hoàn thiện phần còn lại của dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và lắp đặt dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất .

- Chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị và ổn định tổ chức quản lý.

- Tổ chức sản xuất kinh doanh mặt hàng đã được định hướng .
* Từ 07/1998 đến 01/1999:

 Bước vào giai đoạn sản xuất chính, sản phẩm chủ yếu thời kì này là các loại vỏ bao PP 2 lớp (1 lớp tráng PP và  1 lớp giấy Kraft) cung cấp cho các nhà máy Xi măng và các loại vải cung cấp cho các đơn vị bạn cùng trong ngành sảo xuất vỏ bao.
* Từ năm 1999 đến nay:

 Công ty tập trung sản xuất cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu,… nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 

 Ngày 28/12/2005 công ty thực hiện phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường chứng khoán.

 Hiện nay công ty có trang bị 2 dây chuyền được đầu tư đồng bộ với công suất thiết kế 50tr vỏ bao/năm. Năm 2011, sản xuất và tiêu thụ đã đạt mức 56tr vỏ bao các loại. Căn cứ theo năng lực thực tế thì công suất nhà máy có thể đạt mức 65tr vỏ bao/năm.